Elektromagnetiska dörrhållare för branddörrkontroll

Funktionsbeskrivning
Den magnetiska dörrhållaren består av en elektromagnet med viloströmsmatning och ett ankare. Dess uppgift är att hålla dörren eller luckan i öppet läge så länge strömmen är tillkopplad. Då strömmen bryts släpper magneten sitt grepp och dörren eller luckan stänger med hjälp av vanliga dörrstängare, motvikt, lutande gejderbana eller liknande.

Impulsorganen kan utgöras av termokontakter, flamdetektorer, rökdetektorer, sprinklercentral eller manuella tryckknappar. De kan ingå i en normal brandalarmanläggning eller vara separata för enbart branddörrkontroll.

Rökventilation kan ske automatiskt genom att rökluckorna hålls i stängt läge av magneter och öppnas av fjädrar eller motvikter då magneterna vid larm släpper taget.

Produktförteckning:
Magneter
Typ: Art.nr:

Hållkraft
N

V DC

Effekt
W

Ström
mA

Ankare Konsol Certifikat

Anm:

12 V DC
711 7110012
550
12
0,8
55
718 eller AG 407,408 LR , RINA
712 7120012
550
12
0,8
55
718 eller AG   LR , RINA
GP 7130012
550
12
0,8
55
718 eller AG   LR,RINA,DNV
GPT 7150012
550
12
0,8
55
718 eller AG   LR,RINA,DNV
24 V DC
710 7102024
650
24
1
40
718 eller AG 407,408
711 7110024
650
24
1
40
718 eller AG 407,408 RINA
712 7120024
650
24
1
40
718 eller AG   RINA
GP 7130024
650
24
1
40
718 eller AG   LR,RINA,DNV
GPM 7140024
650
24
1
40
718 eller AG   LR,RINA,DNV
GPT 7150024
650
24
1
40
718 eller AG   LR,RINA,DNV
720 8130024
1300
24
1,5
65
719 eller 722   LR,RINA,DNV
720M 8140024
1300
24
1,5
65
719 eller 722   LR,RINA,DNV
720T 8150024
1300
24
1,5
65
719 eller 722   LR,RINA,DNV
721 9130024
2000
24
4
160
719 eller 722   LR,RINA,DNV
721M 9140024
2000
24
4
160
719 eller 722   LR,RINA,DNV
721T 9150024
2000
24
4
160
719 eller 722   LR,RINA,DNV
48 V DC
GP 7130048
650
48
1,7
35
718 eller AG   LR
GPT 7150048
650
48
1,7
35
718 eller AG   EMC/CE
110 V DC
GP 7130110
650
110
1,5
13
718 eller AG   LR
GPT 7150110
650
110
1,5
13
718 eller AG   EMC/CE
720 8130110
1300
110
2,5
22
719 eller 722   EMC/CE
720T 8150110
1300
110
2,5
22
719 eller 722   EMC/CE
721 9130110
2000
110
4,5
41
719 eller 722   LR
721T 9150110
2000
110
4,5
41
719 eller 722   EMC/CE
230 V DC
GP 7130230
550
230
2
9
718 eller AG   LR
GPT 7150230
550
230
2
9
718 eller AG   EMC/CE
720 8130230
1300
230
3,2
14
719 eller 722   LR
720T 8150230
1300
230
3,2
14
719 eller 722   EMC/CE
721 9130230
2000
230
4,9
21
719 eller 722   LR
721T 9150230
2000
230
4,9
21
719 eller 722   EMC/CE
Ankare
5718001 Passar: 710, 711, 712, GP, GPT, GPM  
5718002 Passar: 710, 711, 712, GP, GPT, GPM Med ledad sockel.
5719001 Passar: 720, 721, 720T, 721T, 720M, 721M  
5719002 Passar: 720, 721, 720T, 721T, 720M, 721M Med ledad sockel.
Konsol
4070001 Passar: 710, 711  
4080001 Passar: 710, 711  
Separat strömbrytare
1002, 1007, 1008 Passar alla magneter Med text

1) Är försedd med tryckknapp "DOOR RELEASE" för manuell stängning.
2) Har inbyggd microbrytare för avståndsindikering av uppställd dörr.