Ankare:
Typ 722
Är försedd med ledad sockel.
Se även 719
{Data}

Mått i mm


Tillbaka